Homepage | Sitemap | Contact | Gratis Internet Offerte Aanvragen | Wie zijn wij ? | Disclaimer | Privacy

Woningisolatie in het algemeen

Algemeen: 2 soorten isolatie

Indien we het hebben over vloerisolatie dan praten we over 2 soorten isolatie : geluidsisolatie en warmte-isolatie, ook wel thermische isolatie genoemd. Deze website behandelt alleen thermische vloerisolatie. Over het algemeen heeft thermische vloerisolatie ook geluidsisolerende eigenschappen, maar niet zoveel als materialen die puur bestemd zijn voor geluidsisolatie.

Bouwkwaliteit woningen

De aandacht voor het energiezuiniger maken van woningen is pas echt goed op gang gekomen door de olie- en energiecrisis van begin jaren zeventig. Door de ontstane schaarste aan olie- en gas in combinatie met de onrust in het Midden-Oosten schoten de prijzen van olie en gas omhoog. HIerdoor werd men zich bewust van de enorme verspilling die plaatsvond door het niet-efficiënt bouwen van woningen. Pas vanaf circa 1975 ging met de woningen voorzien van isolatie. Echter in de loop der jaren werd door groei van kennis en de ontwikkeling van betere isolatiematerialen en -technieken de kwaliteit dusdanig opgeschroefd dat woningen die gebouwd zijn na 2000 meestal al uitstekend geïsoleerd zijn.

Na isolatie woning : de mogelijkheden

  • Het dak kan geïsoleerd worden
  • De zolder kan geïsoleerd worden
  • De gevel kan geïsoleerd worden
  • De spouwmuren kunnen geïsoleerd worden
  • De begane grond vloer kan geïsoleerd worden
  • De kruipruimte kan geïsoleerd worden
  • Kieren en gaten kunnen afgedicht worden
  • Enkel glas kan door dubbel glas of door HR++-glas vervangen worden

Wat is een 'behaaglijk gevoel ?'

Geruime tijd geleden werden bewoners zich bewust van het feit dat het in de ene kamer van een woning 'behaaglijker' was dan in een andere woning. In een kamer met een brandend haardvuur voelde het aangenamer dan in een koude, tochtige en onverwarmde ruimte. Vele honderden jaren lang werd geaccepteerd dat de meeste kamers in een woning niet prettig waren om in te wonen. Ook bij de introductie van verwarming in elke kamer werd dat probleem nog niet opgelost. Pas - zoals eerder vermeld - in de begin jaren '70 gingen de overheid, bedrijven en burgers serieus kijken naar energiebesparing door beter te isoleren.

Door het isoleren ging men meer aandacht schenken aan elementen als luchtvochtigheid, koude en tocht. Hierdoor werd men zich bewust van de invloed van isolatie op een gevoel van behaaglijkheid.

Behaaglijkheid is in feite dat je je prettig voelt in een bepaalde ruimte. Dat betekent dat zowel de temperatuur als de relatieve luchtvochtigheid zich binnen bepaalde marges bevinden. Bij een te grote luchtvochtigheid ervaren mensen een benauwd onprettig gevoel en bij een te lage luchtvochtigheid weer een droge en onprettige ervaring. Te koud en te warm is ook onprettig. Teveel 'koudestraling' door een niet-geïsoleerde muur, raam, vloer of ander onderdeel wordt ook als onbehaaglijk ervaren.

Bron:www.isolatiepagina.nl

Energiebesparing

Het belangrijkste uitgangspunt voor het (laten) isoleren van de woning is meestal besparing op de energiekosten die jaar in, jaar uit blijven stijgen. Isolatie zorgt voor een energiezuinigers woning waarbij de investeringen meestal binnen 10 tot 15 jaar terugverdiend worden vanwege de besparing op energiekosten, de woning meer waard wordt (want goedkoper qua energiekosten en comfortabeler om in te wonen). Buiten de financiële voordelen van energiebesparing, helpt u ook het milieu.

Het isoleren van uw vloer is één van de meest effectieve en rendabele manieren van woningisolatie.

Meer informatie over voordelen vloerisolatie

Warme en behaaglijke vloer Een groot voordeel dat een ieder zal ervaren na het aanbrengen van vloerisolatie is dat de vloer ...

Drogere woning Uw begane grond vloer loopt onder de gehele woning door, heeft daardoor een grote oppervlakte en ...

Sterke besparing energiekosten Door het isoleren van de benedenzijde van uw vloer kunt u - bij een standaard eensgezinswoning - ...

Bescherming vloer tegen aantasting door vocht Door het vakkundig laten isoleren van de vloer wordt het klimaat in de gehele kruipruimte droger ...

Waardeverhoging woning Ongeacht welke onderdeel van uw woning u laat isoleren: de woning wordt meer waard. Niet alleen...

Gunstiger Energielabel Het isoleren van uw vloer heeft een gunstig effect op uw Energielabel. Woningen die gebouwd zijn ...

Geluidsisolerend Door het isoleren van de onderzijde van uw begane grond vloer zal uw woning ook stiller worden. H...

  Copyright Isoleads BV - KvK nr 51797208